cabecera
  Presentación  |  A nosa Universidade  |  Programas  |  Ligazóns de Interese  |   Contacto  

MANUAL DE CONDUCIÓN EFICIENTE


INTRODUCCIÓN E OBXECTIVOS

A “condución eficiente” é un novo modo de conducir o vehículo que ten como obxecto lograr:

- Un baixo consumo de carburante (redución entre un 10 e un 25%).

- Unha redución da contaminación ambiental.

- Un maior confort de condución.

- Unha diminución de riscos na estrada.

- Unha maior vida útil de elementos mecánicos do vehículo.

aforro

Diminución emisións

Esta “nova condución” réxese por unha serie de regras sinxelas e eficaces, que tentan aproveitar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías dos motores dos coches actuais a través dunha utilización máis eficiente e racional.


Fonte: "Manual de condución eficiente para vehículos turismo" (IDAE)

© 2009 Plan SuMA - Contacto: plansuma@uvigo.es