cabecera
  Presentación  |  A nosa Universidade  |  Programas  |  Ligazóns de Interese  |   Contacto  

Subprograma de eficiencia enerxética nas edificacións (E3)

O Sub-programa E3 de acordo coas accións que hai que desenvolver pódese estructurar en:

- Mellora da Eficiencia: Envolventes e Equipos

- Estudo dos Consumos Enerxéticos

© 2009 Plan SuMA - Contacto: plansuma@uvigo.es