cabecera
  Presentación  |  A nosa Universidade  |  Programas  |  Ligazóns de Interese  |   Contacto  
<

Mellora da Eficiencia: Envolventes e Equipos

Este apartado engloba todas aquelas actuacións realizadas para a mellora da eficiencia das nosas instalacións. Moitas das accións aquí recollidas foron propostas en auditorías enerxéticas realizadas na universidade en anos anteriores e outras moitas xorden de novas necesidades día a día.

Estas accións divídense en dous grupos ben diferenciados:

- Accións nas envolventes dos edificios: cubertas, fachadas, illamentos. Nestes casos o que se fai e aplicar un mantemento correctivo co fin de paliar a perda da calor nas instalacións, xa que obsérvanse en moitos casos que esta é unha das causas máis importantes dos baixos índices de eficiencia enerxética nalgunhas das instalacións.

- Accións en equipos: tecnolóxicas e de control en iluminación exterior e interior dos edificios. As auditorías revelan que danse casos onde a iluminación non é a mais axeitada, nalgúns casos por defecto e noutros por exceso; ou tamén porque os equipamentos quedaron obsoletos polo que o seu rendemento enerxético e moi baixo e óptase por renovalos.

PROXECTO EDIFICIO CAMPUS

INVESTIMENTO
TOTAL €

AFORRO
ENERXÉTICO (%)

Toneladas CO2
equivalentes
evitadas

Substitución
balastos

5 C. Pont. 7 C.
Ourense

Pontevedra e Ourense

242.612
26,7
6.626

Rehabilitación
alumeado
exterior

E.U. Fisioterapia Pontevedra
11.601
----
----

Substitución
lámpadas

E.U.E. Técnica
Industrial

Histórico - Vigo
1.407
38
7,95

Substitución de
caldeiras

F. Filoloxía e
Tradución

Vigo -
Marcosende

64.949
22
112,76

Substitución da
cuberta

E.T.S.E.
Industriais

Vigo - Marcosende

297.024,72
1,09
4,82

Rehabilitación da Envolvente Térmica

4 C. Vigo

Vigo -
Marcosende

93.997
----
----
Reforma de Cuberta Pavillón deportes Pontevedra 94.335 ---- ----
Reforma alumeado Ciencias e E.T.S.E. Industriais Vigo - Marcosende 80.000 55,06 32,76
TOTAL    
885.926,72 €
6.784,29

 

   
© 2009 Plan SuMA - Contacto: plansuma@uvigo.es