cabecera
  Presentación  |  A nosa Universidade  |  Programas  |  Ligazóns de Interese  |   Contacto  

Subprograma de implantación de enerxías renovables (ER)

Este sub-programa ER é extensión do Programa de Innovación Enerxética, activado no ano 2005, mediante o cal lévanse a cabo accións encamiñadas á implantación de diferentes tipos de Enerxías Renovables tanto nos edificios e instalacións actuais da Universidade de Vigo como nas novas edificacións.

O sub-programa consta de tres tipos de instalacións:

As actuacións desenvolvidas por este sub-programa no período 2006-2008 represéntanse a modo esquemático na seguinte táboa-resume, indicando os custes económicos e os principais logros acadados polas instalacións realizadas en base a enerxías renovables, cunha menor dependencia do consumo de combustibles fósiles. Como factor común a todas estas actuacións resaltase as toneladas de CO2 evitadas en cada proxecto, que xustifican ambientalmente cada actuación, contribuíndo o desenvolvemento sostible, fin co cal se levan a cabo tódalas actuacións do "Plan SUMA".

Proxecto Inversión Estado Aforro anual (kWh/ano) Aforro (%) t CO2 evitadas

Instalación Solar Térmica Pavillón dos deportes do Campus As Lagoas Marcosende. Vigo.

81.599,23€

En explotación

39.226

69%

11,4

Instalación Solar Térmica Centro de Investigacións Mariñas. Illa de Toralla. Vigo.

23.581,29€

En explotación

32.070

18,7%

13,15

Instalación Solar Térmica do Polideportivo do Campus Sur de Ourense.

46.539 €

En explotación

21.320

67.14

7.08

Instalación Solar Térmica da Facultade de CC. da EE. e do Deporte. Pontevedra.

29.943,13€

En explotación

28.445

30%

9,44

Farois fotovoltaicos. Residencia de estudantes As Lagoas Marcosende. Vigo.

99.000 €

En explotación

1.900

100% (*)

4,64

Farois fotovoltaicos no Campus Norte As Lagoas, Ourense.

82.439 €

En explotación

1.900

100% (*)

4,64

Horta Solar e reforma da iluminación exterior. Ourense.

100.000 €

En construcción

38.086

76,8%

1,51

Sustitución da bomba de calor aire/aire por unha bomba de calor auga/auga conectada a pozos xeotérmicos. Ourense

29.442 €

En explotación

-

40–60 %

40–60 %

Instalación de Bomba de Calor Xeotérmica para a Climatización da Biblioteca da Facultade de Ciencias

85.314,75€

En explotación

-

60 %

60 %

(*) Esta instalación non posúe ningún sistema de apoio, polo que o consumo íntegro é aportado polas enerxías renovables.

 

 

subir ↑   

© 2009 Plan SuMA - Contacto: plansuma@uvigo.es